थप हेर्नुहोस्

परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू

थप

परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू | “परमेश्‍वरको स्वभाव बुझ्‍नु अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ” | अंश २४५

परमेश्‍वरको स्वभाव प्रत्येक व्यक्तिका निम्ति अत्यन्त अमूर्त विषयजस्तै देखिन्छ र वास्तवमा त्यस्तै हो, साथै यो प्रत्येक व्यक्तिले सजिलै स्वीकार गर्न सक्…

थप हेर्नुहोस्