परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू

थप

परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू | “तैँले परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्ने हुँदा तँ सत्यताको निम्ति जिउनुपर्छ” | अंश ३९४

परमेश्‍वरमा आफ्नो विश्‍वासको सम्बन्धमा मानिसहरूको सबै भन्दा ठूलो गल्ती उनीहरूले मुखले मात्र विश्‍वास गर्नु, र परमेश्‍वरलाई आफ्नो दैनिक जीवनबाट पूर्ण र…

थप हेर्नुहोस्

जीवन अनुभवका गवाहीहरू

थप
थप हेर्नुहोस्