परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू

थप

परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू | “बाइबल सम्बन्धमा (१)” | अंश २६५

धेरै वर्षदेखि मानिसहरूका परम्परागत विश्‍वासका माध्यमहरू (ख्रीष्टियन धर्मको, जुन विश्‍वका तीन प्रमुख धर्ममध्ये एक हो) बाइबल पढ्नु नै भएको छ; बाइबलबाट ट…

थप हेर्नुहोस्

जीवन अनुभवका गवाहीहरू

थप
थप हेर्नुहोस्