Readings-a-christian-life

परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू: इसाई जीवन

(“वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छ” बाट)
अद्यावधिक गरिएको पछिल्लो समय:
अद्यावधिक गरिएको पछिल्लो समय:19 अक्टोबर 2021
खोजीका नतिजाहरू
  • कार्यका तीन चरणहरू
  • परमेश्‍वर देखा पर्नु र उहाँको काम
  • आखिरी दिनहरूको न्याय
  • देहधारण
  • परमेश्‍वरको कामलाई चिन्‍नु
  • परमेश्‍वरको स्वभाव र उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ
  • बाइबल सम्‍बन्धी रहस्यहरू
  • धार्मिक धारणाहरू खुलासा गर्नु
  • मानवजातिको भ्रष्टता उजागर गर्नु
  • जीवनमा प्रवेश