Readings-a-christian-life

परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू: इसाई जीवन

(“वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छ” बाट)
अद्यावधिक गरिएको पछिल्लो समय:

तपाईंले परमेश्‍वरका वचनहरू सुन्‍नुभएपछि, परमेश्‍वरले तपाईंलाई व्यक्तिगत रूपमा हेरचाह गर्नुहुन्छ र पानी दिनुहुन्छ, तपाईंले अझै बढी सत्यताहरू बुझ्‍नुहुनेछ, र तपाईं स्वभाव रूपान्तरण र परमेश्‍वरको पूर्ण मुक्ति प्राप्त गर्ने मार्गमा प्रवेश गर्नुहुनेछ।

थप
अद्यावधिक गरिएको पछिल्लो समय:1 फेब्रुअरी 2024
खोजीका नतिजाहरू
 • कार्यका तीन चरणहरू
 • परमेश्‍वर देखा पर्नु र उहाँको काम
 • आखिरी दिनहरूको न्याय
 • देहधारण
 • परमेश्‍वरको कामलाई चिन्‍नु
 • परमेश्‍वरको स्वभाव र उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ
 • बाइबल सम्‍बन्धी रहस्यहरू
 • धार्मिक धारणाहरू खुलासा गर्नु
 • मानवजातिको भ्रष्टता उजागर गर्नु
 • जीवनमा प्रवेश
 • गन्तव्य र परिणामहरू

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्