नयाँ भिडियोहरू

सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरका वचनहरूको पढाइ

थप
  • मण्डलीमा दिइएका ख्रीष्टका प्रवचनहरू

परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू

थप
  • जीवनमा प्रवेश
  • बाइबल सम्‍बन्धी रहस्यहरू
  • धार्मिक धारणाहरू खुलासा गर्नु
  • परमेश्‍वर देखा पर्नु र उहाँको काम

परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू | “सिद्ध बनाइनुपर्नेहरू शोधनको प्रक्रियाबाट भएर जानैपर्छ” | अंश ५११

यदि तँ परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्छस् भने तैँले परमेश्‍वरको आज्ञापालन गर्नैपर्छ, सत्यतालाई व्यवहारमा देखाउनुपर्छ र तेरा सबै कर्तव्यहरू पूरा गर्नैपर्छ। त्…