नयाँ भिडियोहरू

सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरका वचनहरूको पढाइ

थप

परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू

थप
  • जीवनमा प्रवेश
  • बाइबल सम्‍बन्धी रहस्यहरू
  • धार्मिक धारणाहरू खुलासा गर्नु
  • परमेश्‍वर देखा पर्नु र उहाँको काम

परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू | “सत्यको पछि लागेर मात्रै स्वभावमा परिवर्तन हासिल गर्न सकिन्छ” | अंश ५५७

प्रवेश गर्ने कार्यको खोजी गर्ने क्रममा, प्रत्येक विषयको अनुसन्धान गरिनुपर्छ। सबै विषयहरूमाथि परमेश्‍वरको वचन र सत्यअनुसार राम्ररी चिन्तन गर्नुपर्छ, यस…