नयाँ भिडियोहरू

सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरका वचनहरूको पढाइहरू

थप
  • मण्डलीमा दिइएका ख्रीष्टका प्रवचनहरू
  • प्रारम्‍भमा ख्रीष्‍टका वाणीहरू

परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू

थप
  • परमेश्‍वरलाई चिन्‍नु
  • कार्यका तीन चरणहरू
  • परमेश्‍वर देखा पर्नु र उहाँको काम
  • आखिरी दिनहरूको न्याय

परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू | “परमेश्‍वरको काम, परमेश्‍वरको स्वभाव र परमेश्‍वर स्वयम् ३” | अंश ७९

उहाँको पुनरुत्थानपछि उहाँका चेलाहरूलाई येशूका वचनहरू यूहन्‍ना २०:२६-२९ अनि फेरि आठ दिनपछि उहाँका चेलाहरू भित्रै थिए र थोमा पनि तिनीहरूसँग थिए: तब ढोक…