Christian Movie | भक्तिको रहस्य | प्रभु येशू देहमा फर्कनुभएको छ (Nepali Subtitles)

Christian Movie | भक्तिको रहस्य | प्रभु येशू देहमा फर्कनुभएको छ (Nepali Subtitles)

175 |22 मार्च 2021

अब विपत्तिहरू भइरहेका छन्। हामी कसरी विपत्तिहरुको बीचमा प्रभुलाई स्वागत गर्ने मौका पाउन सक्छौं? उत्तर प्राप्त गर्न हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।

Leave a Reply

सेयर गर्नुहोस्

रद्द गर्नुहोस्