Readings-a-christian-life

परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू: इसाई जीवन

(“वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छ” बाट)
अद्यावधिक गरिएको पछिल्लो समय:19 अक्टोबर 2021
अद्यावधिक गरिएको पछिल्लो समय:19 अक्टोबर 2021
  • कार्यका तीन चरणहरू
  • परमेश्‍वर देखा पर्नु र उहाँको काम
  • आखिरी दिनहरूको न्याय
  • देहधारण
  • परमेश्‍वरको कामलाई चिन्‍नु
  • परमेश्‍वरको स्वभाव र उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ
  • बाइबल सम्‍बन्धी रहस्यहरू
  • धार्मिक धारणाहरू खुलासा गर्नु
  • मानवजातिको भ्रष्टता उजागर गर्नु
  • जीवनमा प्रवेश
थप हेर्नुहोस्
Recital-the-word-appears-in-the-flesh-selections

वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छ (छनौट गरिएका)

मानवजातिलाई परमेश्‍वरले दिनुभएको मुक्तिको भित्र कथा, परमेश्‍वरका देहधारणहरूको रहस्य, ख्रीष्टको सार, परमेश्‍वरसँग के छ र उहाँ के हुनुहुन्छ, मानवजातिको परिणाम र गन्तव्य, र सत्यताका अरू पक्षहरूलाई बुझ्‍नको लागि सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरका वचनहरू सुन्‍नुहोस्।

थप
थप हेर्नुहोस्