Renshi2

परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू: परमेश्‍वरलाई चिन्‍नु

(“वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छ” बाट)
अद्यावधिक गरिएको पछिल्लो समय:20 जनवरी 2023

परमेश्‍वरका वचनहरू सुन्‍नुहोस्, उहाँको काम, स्वभाव, र सारलाई चिन्‍नुहोस्, अनि परमेश्‍वरको डर मान्‍ने र दुष्टताबाट अलग बस्‍ने मार्गमा पाइला टेक्‍नुहोस्।

थप
अद्यावधिक गरिएको पछिल्लो समय:20 जनवरी 2023
थप हेर्नुहोस्
Readings-a-christian-life

परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू: इसाई जीवन

(“वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छ” बाट)
अद्यावधिक गरिएको पछिल्लो समय:1 फेब्रुअरी 2024

तपाईंले परमेश्‍वरका वचनहरू सुन्‍नुभएपछि, परमेश्‍वरले तपाईंलाई व्यक्तिगत रूपमा हेरचाह गर्नुहुन्छ र पानी दिनुहुन्छ, तपाईंले अझै बढी सत्यताहरू बुझ्‍नुहुनेछ, र तपाईं स्वभाव रूपान्तरण र परमेश्‍वरको पूर्ण मुक्ति प्राप्त गर्ने मार्गमा प्रवेश गर्नुहुनेछ।

थप
अद्यावधिक गरिएको पछिल्लो समय:1 फेब्रुअरी 2024
 • कार्यका तीन चरणहरू
 • परमेश्‍वर देखा पर्नु र उहाँको काम
 • आखिरी दिनहरूको न्याय
 • देहधारण
 • परमेश्‍वरको कामलाई चिन्‍नु
 • परमेश्‍वरको स्वभाव र उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ
 • बाइबल सम्‍बन्धी रहस्यहरू
 • धार्मिक धारणाहरू खुलासा गर्नु
 • मानवजातिको भ्रष्टता उजागर गर्नु
 • जीवनमा प्रवेश
 • गन्तव्य र परिणामहरू
थप हेर्नुहोस्
Xuanbian1

परमेश्‍वरको देखापराइ र काम (छनौट गरिएका)

मानवजातिलाई परमेश्‍वरले दिनुभएको मुक्तिको भित्र कथा, परमेश्‍वरका देहधारणहरूको रहस्य, ख्रीष्टको सार, परमेश्‍वरसँग के छ र उहाँ के हुनुहुन्छ, मानवजातिको परिणाम र गन्तव्य, र सत्यताका अरू पक्षहरूलाई बुझ्‍नको लागि सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरका वचनहरू सुन्‍नुहोस्।

थप
थप हेर्नुहोस्
Readings-on-knowing-God-selections-ne

परमेश्‍वरलाई चिन्‍ने विषयमा (छनौट गरिएका)

सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरका वचनहरूको पाठ सुन्‍नुहोस्, अनि तपाईंले उहाँका काम र वचनहरू, र उहाँले व्यक्त गर्नुहुने स्वभावहरूमार्फत परमेश्‍वरको पहिचान, परमेश्‍वरको हैसियत, र परमेश्‍वरको सार जान्‍नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईंले आखिरी दिनहरूका ख्रीष्ट, अर्थात् सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वर नै सबै थोकमाथि शासन गर्नुहुने परमेश्‍वर हुनुहुन्छ भनेर जान्‍नुहुनेछ।

थप
थप हेर्नुहोस्

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्