परमेश्‍वरलाई चिन्‍ने विषयमा

वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छ

खण्ड २, परमेश्‍वरलाई चिन्‍ने विषयमा

परमेश्‍वरलाई चिन्‍ने विषयमा शीर्षकको यो पुस्तक वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको दोस्रो खण्ड हो, र यसमा सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर, आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टले सारा मानवजातिका लागि दिनुभएका र परमेश्‍वरको देखापराइ र काम भन्ने खण्डका वाणीहरूपछि आउने वाणीहरू समावेश छन्। यो पुस्तकमा परमेश्‍वरले संसारको सृष्टिपछि उहाँले गर्नुभएका काम, तिनमा समावेश उहाँको इच्‍छा र मानवजातिप्रतिका उहाँका अपेक्षाहरू, र परमेश्‍वरसँग जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ त्यो सबैबारे उहाँको कामबाट भएको प्रकटीकरण, उहाँको पवित्रता, र उहाँ सबै कुराको जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ भन्‍ने तथ्यजस्ता विभिन्‍न सत्यताहरू विस्तारमा व्याख्या गर्नुभएको छ। परमेश्‍वरमा साँचो विश्‍वास गर्ने मानिसहरूले यो पुस्तक पढिसकेपछि यो काम गर्न सक्‍ने र यी स्वभावहरू प्रकट गर्न सक्‍ने व्यक्ति सबै थोकमाथि सार्वभौमिकता भएका परमेश्‍वर नै हुनुहुन्छ भन्‍ने कुरा पुष्टि गर्न सक्‍नेछन्, र तिनीहरूले परमेश्‍वरको पहिचान, उहाँको हैसियत, र सारलाई साँचो रूपमा चिन्‍न सक्‍नेछन्, र यसरी सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर, आखिरी दिनहरूका ख्रीष्ट नै परमेश्‍वर स्‍वयम्‌, अद्वितीय हुनुहुन्छ भन्‍ने कुरा पनि पुष्टि गर्न सक्‍नेछन्।

आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टका वाणीहरू

डाउनलोड गर्नुहोस्

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्