न्याय परमेश्‍वरको घरबाटै सुरु हुन्छ

सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर, आखिरी दिनहरूका ख्रीष्‍टले मानिसहरूलाई नयाँ युगतर्फ डोर्याउँदै, तिनीहरूलाई न्याय गर्न र शुद्ध गर्नको लागि वचनहरू व्यक्त गर्नुहुन्छ: राज्यको युग। सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरका आखिरी दिनहरूको न्यायको कार्यलाई स्वीकार गर्नेहरू, र परमेश्‍वरका वचनहरूका पानीको भिजाई र बन्दोबस्‍तमा आनन्द मनाउनेहरू मात्रै साँचो रूपमा ज्योतिमा जिउन सक्छन्, जसद्वारा तिनीहरूले सत्य, बाटो, र जीवन प्राप्त गर्न सक्छन्।