न्याय परमेश्‍वरको घरबाटै सुरु हुन्छ

यस पुस्तकमा छनौट गरेर राखिएका वचनहरू सबै सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरले आखिरी दिनहरूमा उहाँको न्यायको कामका लागि व्यक्त गर्नुभएका वचनहरू हुन्, जुन वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छ भन्‍ने पुस्तकबाट लिइएको हो। यी सत्यताहरू प्रत्येक व्यक्ति जसले परमेश्‍वरको आखिरी दिनहरूको कार्यको खोजी र छानबिन गर्दछन्, तिनीहरूले तुरुन्तै प्राप्त गर्नुपर्ने सत्यताहरू हुन्, जुन परमेश्‍वरको देखा पर्ने घटनाको तृष्णा गर्ने सबैलाई चाँडोभन्दा चाँडो उहाँको आवाज सुन्न सक्‍ने तुल्याउनको लागि छानिएका हुन्। यस पुस्तकमा समावेश गरिएका परमेश्‍वरका अभिव्यक्तिहरू प्रकाशको पुस्तकमा अगमवाणी गरिए अनुसार पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई भन्नुभएका कुराहरू हुन्। परमेश्‍वरका अहिलेका यी वचनहरू उहाँको उपस्थिति र कामको सर्वोत्तम गवाही हुन्, साथै ख्रीष्ट नै बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ भन्ने तथ्यको सर्वोत्तम गवाही हो। हामी आशा गर्छौं, कि प्रभुको दोस्रो आगमन पर्खनेहरू र परमेश्‍वर देखा पर्ने घटना र उहाँको कामको बाटो हेर्नेहरू सबैले यो पुस्तक पढ्न सक्नेछन्।

ख्रीष्टका वाणीहरू

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्