सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टका अत्यावश्यक वचनहरू

सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टका अत्यावश्यक वचनहरू

“वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छ” बाट उद्धृत गरिएको

यस पुस्तकमा वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छमा समावेश गरिएका सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वर आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टले व्यक्त गर्नुभएका अत्यावश्यक वचनहरूका अंशहरू समावेश छन्। यी अत्यावश्यक वचनहरूले प्रत्यक्ष रूपमा सत्यतालाई स्पष्ट पार्छन् र मानिसहरूलाई परमेश्‍वरको इच्छा बुझ्‍न, उहाँको कार्य जान्न र उहाँको स्वभाव तथा उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ सो कुराको ज्ञान प्राप्त गर्न प्रत्यक्ष रूपमा समर्थ तुल्याउँछन्। परमेश्‍वर देखा पर्ने घटनाको उत्कट चाहना गर्नेहरूको निम्ति यी उहाँका पाइलाहरूको खोजी गर्ने मार्गनिर्देशन हुन्। तिनले तपाईंलाई स्वर्ग राज्यको प्रवेशद्वार पत्ता लगाउन अगुवाइ गर्न सक्छन्।

आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टका वाणीहरू

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्