परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू

परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू

यस पुस्तकमा वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छबाट छनौट गरिएका अनुच्छेदहरू समावेश गरिएका छन्। परमेश्‍वरका चुनिएका मानिसहरूले उहाँको वचनहरूबाट सत्यता अनि जीवनको दैनिक भरणपोषण प्राप्त गर्न सकून् भनेर, मानिसहरूको जीवन प्रवेशको लागि सबैभन्दा सुधारात्मक रहेका सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरका यी अत्यावश्यक वचनहरूलाई विशेष गरी मानिसहरूकै आनन्दको लागि नै यहाँ छनौट गरिएका छन्, र यसरी यस पुस्तकले सत्यतालाई प्रेम गर्नेहरूलाई सत्यता बुझ्‍न, परमेश्‍वरको अघि जिउन, र परमेश्‍वरबाट मुक्ति पाउन र सिद्ध तुल्याइन सहयोग गर्नेछ। परमेश्‍वरका यी अत्यावश्यक वचनहरू सत्यताका अभिव्यक्तिहरू हुन्; यसबाहेक, यी वचनहरू जीवनका सबैभन्दा अत्यावश्यक उक्तिहरू हुन्, र मानिसहरूका लागि यति सुधारात्मक र फाइदाजनक अरू वचनहरू छैनन्। यदि तपाईं प्रत्येक दिन यी वचनहरूको एउटा अनुच्‍छेदमा साँचो रूपमा आनन्द लिन सक्‍नुहुन्छ भने, यो तपाईंको सबैभन्दा ठूलो सौभाग्य हो, र तपाईं परमेश्‍वरद्वारा आशिषित हुनुहुन्छ।

आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टका वाणीहरू

डाउनलोड गर्नुहोस्

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्