मुक्तिदाता अघि नै “सेतो बदल” मा आइसक्नुभएको छ

केही सहश्राब्दीदेखि मानिसले मुक्तिदाताको आगमन देख्न सक्षम हुन उत्कट इच्छा गरेको छ । हजारौँ वर्षदेखि उहाँको निम्ति उत्कट इच्छा गर्ने र चाह गर्नेहरूमध्येका मानिसले मुक्तिदाता येशू आउनुहुँदा सेतो बादलमा आएको देख्ने उत्कट इच्छा गरेका छन् । मानिसले मुक्तिदाताको आगमन र तिनीहरूसँगको पुनर्मिलनको पनि उत्कट इच्छा गरेका छन्; अर्थात्, हजारौँ वर्षदेखि मानिसहरूबाट अलग गरिएनुभएका मुक्तिदाता येशू फर्केर आउनुभएको र यहूदीहरू माझ गर्नुभएको उद्धारको काम फेरि एक पटक पूरा गरेको, मानिसप्रति प्रेमिलो र दयालु भएको, मानिसको पाप क्षमा गरेको, मानिसका पापहरू बहन गरेको, मानिसका सबै अपराधहरू बहन गरेको र मानिसलाई पापबाट छुटकारा दिएको उत्कट चाह गरेका छन् । मानिसले खास चाहेको कुराचाहिँ मुक्तिदाता येशू पहिलेको जस्तै हुनुभएको हो—जो प्रेमिलो, दयालु र सम्माननीय मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, जो मानिससँग कहिल्यै क्रोधित हुनुहुन्न, जसले कहिल्यै पनि मानिसको निन्दा गर्नुहुन्न, तर क्षमा गर्नुहुन्छ, मानिसका सबै पापहरू लिनुहुन्छ र पहिको जस्तै मानिसको निम्ति क्रूसमाथि मर्नुहन्छ । येशूको पछि लाग्ने साथै उहाँको नाउँद्वारा बचाइएकाहरूले उहाँ छोडेर जानुभएको हुनाले अत्यन्त उत्कट चाह गरिरहन्छन् र उहाँको प्रतीक्षा गरिरहन्छन् । येशू सारा मानिसहरूकहाँ देखा पर्न सतो बादलमा आउनुहुँदा अनुग्रहको युगमा येशू ख्रीष्टको अनुग्रहद्वारा बचाइएकाहरू सबैले अन्तको समयमा उल्लासपुर्ण दिनको इच्छा गर्दैआइरहेका छन् । वास्तवमा, यो आज मुक्तिदाता येशूको नाउँ ग्रहण गर्ने सबै जनाको सामूहहिक इच्छा पनि हो । येशूको मुक्ति थाहा पाउने ब्रम्हाण्डका हरेकले पृथ्वीमा हुनुहुँदा “म जसरी गएको छु त्यसै गरू आउनेछु” भन्नुएको कुरा पूरा गर्न येशू ख्रीष्ट अचानक देखा पर्नुभएको उत्कट इच्छा गर्दैआइरहेका छन् । क्रूसमा टाँगिनुभएपछि र पुनरुत्थानपछि सर्वोच्चको दाहिने हातपट्टिको उहाँको स्थान लिन येशू सेतो बादलमा स्वर्ग फर्केर जानुभयो भनी मानिसले विश्‍वास गर्छ । त्यसरी नै हजारौँ वर्षदेखि उहाँको उत्कट चाह गर्नेहरू माझ येशू सेतो बादलमा (यो बादलले येशू स्वर्ग फर्कनुहुँदा चढ्नुभएको बदललाई जनाउँछ) ओर्लिआउनुहुनेछ र उहाँले यहूदीहरूको छवि बहन गर्नुहुनेछ र पोशाक धारण गर्नुहुनेछ । मानिसकहाँ देखा पर्नुभएपछि, उहाँले तिनीहरूलाई खानदिनुहुनेछ र तिनीहरूका निम्ति जीवित पानी निस्कन लगाउनुहनेछ र मानसिहरू माझ अनुग्रहले पूर्ण, प्रेमले पूर्ण, विविध र यथार्थ भएर जिउनुहुनेछ । मानिसहरूले यस्तै सारा धारणाहरूमा विश्‍वास गर्छन् । तैपनि मुक्तिदाता येशूले यसो गर्नुभएन; उहाँले मानिसहरूले बुझेको भन्दा विपरीत गर्नुभयो । उहाँको आगमनको उत्कट इच्छा गर्नेहरू माझ उहाँ आउनुभएन र सेतो बदलमा सवार भइरहँदा उहाँ सबै मानिसहरूकहाँ दखा पर्नुभएन । उहाँ अगि नै आइसक्नुभएको थियो, तरमानिसहरूले उहाँलाई चिन्दैनन् र उहाँसँग अज्ञात रहन्छन् । उहाँ अघि नै “सतो बादलमा” (त्यो बादलचाहिँ उहाँको आत्मा, उहाँका वचनहरू, उहाँको सारा स्वभाव र उहाँ जे हुनुहुन्छ सो समग्रता हो) ओर्लिआइसक्नुभएको छ भन्ने कुराप्रति बेखबर भएर मानिसले उहाँलाई लक्ष्यहीन रूपमा प्रतीक्षा गरिरहन्छन् मात्र र अहिले उहाँ अन्तका दिनहरूमा उहाँले गर्नु हुने विजेताहरूको समूह माझ हुनुहुन्छ । मानिसले यो कुरा जान्दैनः पवित्र मुक्तिदाता येशूसित भएको सारा स्नेह र प्रेमको बाबजुद पनि, मैला र अशुद्ध आत्माहरू बासगरेको “मन्दिरहरू” मा उहाँले कसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ? तथापि, मानिसले उहाँको आमगनको प्रतीक्षा गर्दैआइरहेको छ, अधर्मीको देह खानेहरू, अधर्मीको वस्‍त्र धारण गर्नेहरू, उहाँमा विश्‍वास गर्ने तर उहाँलाई नचिन्ने र उहाँलाई धुतिरहेहरूकहाँ उहाँ कसरी देखा पर्न सक्नुहुन्थ्यो? येशू प्रमले पूर्ण, दयाले भरिएको, पाप बलि र उद्धारले पूर्ण हुनुहुन्छ भन्ने मात्र मानिसले विश्‍वास गर्छ । यद्यपि, उहाँ धार्मिकता, प्रताप, क्रोध र न्यायले पूर्ण, अधिकार भएको र प्रतिष्ठाले पूर्ण उहाँ स्वयम्‌ परमश्‍वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मानिसले जान्दैन । यसकारण, तथापि मानिसले उद्धारकर्ताको अगमनको उत्कट इच्छा र चाह गरे पनि, तिनीहरूको प्रार्थनाले स्वर्ग नै हल्लाए पनि, उहाँमा विश्‍वास गर्ने तर उहाँलाई नचिन्नेहरूकहाँ मुक्तिदाता येशू देखा पर्नुहुन्न । 

मैले इस्राएलमा मेरो काम गर्दा “यहोवे” नाउँ धारण गरेँ र यसको अर्थ (परमेश्‍वरले चुन्नुभएको) इस्राएलीहरूको परमेश्‍वर हुन्छ, जसले मानिसलाई टिठ्याउँछ, सराप दिन्छ, मानिसको जीवनकोमर्गदर्शन गर्छ; महान्‌ शक्ति धारण गर्नुहुने परमेश्‍वर बुद्धिले पूर्ण हुनुहुन्छ । “येशू” इम्मानुएल हुनुहुन्छ जसको अर्थ पाप बलि हो जो प्रेम र दयाले पूर्णहुनुहुन्छ र मानिसलाई उद्धार गर्नुहुन्छ । उहाँले अनुग्रहको युग तय गर्नुभयो र उहाँले अनुग्रहको युग पेश गर्नुहुन्छ र उहाँले व्यवस्थापन योजनाको कामको एक हिस्साको मात्र प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुहुन्छ । यसको तत्पर्य,यहोवे मात्र इस्राएलका चुनिएका मानिसहरूको परमेश्‍वर, अब्राहमका परमेश्‍वर, इसहाकका परमेश्‍वर, याकूबका परमेश्‍वर, मोशाका परमेश्‍वर र इस्राएलका सारा मानिसहरूको परमेश्‍वर हुनुहुन्छ । त्यसैले, हालको युगमा यहूदी मानिसहरू बाहेक सारा इस्राएलीहरूले यहोवे (परमप्रभु)को आराधना गर्छन् । तिनीहरूले वेदीमा बलि चढाउँछन् र पुजाहारीको पोशाक लगाएर मन्दिरमा उहाँको सेवा गर्छन् । तिनीहरूले आशा गर्ने कुराचाहिँ उहाँको पुर्नउदय हो । येशू मात्र मानवजातिको उद्धारक हुनुहुन्छ र मानवजातिलाई पापबाट उद्धार गर्ने पाप बलि हुनुहुन्छ । जसको तात्पर्य, येशूको नाउँ अनुग्रहको युगबाट आउँछ र अनुग्रहको युगमा उद्धारको कामको कारणले अस्तित्वमा आयो । येशूको नाउँ अनुग्रहको युगको मानिसहरूलाई नयाँ जन्म र बचाउन दिन अस्तित्वमा आयो र यो समग्र मानवजातिको उद्धारको निम्ति एउटा विशेष नाउँ हो । यसैले, येशूको नाउँले उद्धारको कामको प्रतिनिधित्व गर्छ र अनुग्रहको युगलाई सूचित गर्छ । यहोवे नाउँ व्यवस्थाको अधीनमा बसेका इस्राएलको निम्ति विशेष नाउँ हो । हरेक युग र हरेक चरणमा मेरो नाउँ आधारहीन छैन, तर प्रतिनिधि महत्त्व धारण गर्छः हरेक नाउँले एउटा युगको प्रतिनिधित्व गर्छ । “यहोवे”ले व्यवस्थाको युगको प्रतिनिधित्व गर्छ, र यो इस्राएको मानिसले आराधना गर्ने परमेश्‍वरको निम्ति आदरार्थी नाउँ हो । “येशू”ले अनुग्रहको युगको प्रतिनिधित्व गर्छ र यो अनुग्रहको युगमा उद्धार पाएकाहरू सबैका परमेश्‍वरको नाउँ हो । यदि मानिसले अझै अन्तको दिनहरूमा मुक्तिदाता येशूको आगमनको चाह गर्छ र अझै उहाँले यहूदियामा बहन गर्नुभएको छविमा उहाँ आएको अपेक्षा गर्छ भने, समग्र छ हजारवर्षको व्यवस्थापन योजना उद्धारको युगमा रोकिन्थ्यो र अलिकता पनि अघि बढ्न सक्दैनथ्यो । यसको अलवा, अन्तिम दिनहरू कहिल्यै आउने थिएन र युगक अन्त कहिल्यै हुनेथिएन । यो मुक्तिदाता येशू मानवजातिको उद्धार र मुक्तिको निम्ति मात्र हुनुभएकोले हो । अनुग्रहको युगका सबै पापीहरूका खातिर मात्र मैले येशूको नाउँ धारण गरेँ, तर मैले समग्र मानवजातिलाई अन्तमा ल्याउने नाउँ यो होइन । तथापि, यहोवे, येशू र मसीहले मेरो आत्माको प्रतिनिधित्व गर्छन्, यी नाउँहरूले मेरो व्यवस्थापन योजनाको विभिन् युगहरूलाई सूचित गर्छन् र समग्र रूपमा मेरो प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । पृथ्वीका मानिसहरूले मलाई पुकार्ने नाउँहरूले मेरो समग्र स्वभाव र म जे छु सो सारा कुरालाई व्यक्त गर्न सन्दैनन् । तिनीहरू विभिन्न युगहरूमा मलाई पुकारिने विभिन्न नाउँहरू मात्र हुन् । त्यसैले जब अन्तिम युग—अन्तिम दिनको युग—आउँछ, मेरो नाउँ फेरि बद्लिनेछ । मसीह भन्नु त छोडिदिउँ, मलाई यहोवे र येशू भनिनेछैन—मलाई शक्तिशाली सर्वशक्तिमान परमेश्‍वर स्वयम्‌ भनिनेछ र मैले यही नाउँमा समग्र युगको अन्त ल्याउनेछु । मलाई कुनै समयमा यहोवेको रूपमा चिनियो । मलाई कुनै समय मसीह भनियो र मानिसहरूले प्रेम र आदर साथ मलाई मुक्तिदाता येशू भनी पुकारे । यद्यपि, आज म यस उप्रान्त मानिसहरूले विगतको समयमा चिनेको येहोवे वा येशू होइन; म त अन्तको दिनहरूमा फर्केर आएको परमेश्‍वरको हुँ जुन परमेश्‍वरले युगको अन्त ल्याउनेछु । म पृथ्वीको पल्लो छेउबाट उदय हुने, मेरो समग्र स्वभावले पूर्ण र अधिकार, आदर र महिमाले पूर्ण परमेश्‍वर स्वयम्‌ हुँ । मानिसहरू कहिल्यै पनि मसँग संलग्न भएका छैनन्, मला चिनेका छैनन् र सदैव मेरो स्वभावप्रति अनभिज्ञ भएका छन् । संसारको सृष्टिदेखि अहिलेसम्म नै कसैले मलाई देखेको छैन । अन्तको दिनहरूमा देखा पर्नुहुने र मानिसहरू माझ लुप्‍त परमेश्‍वर यही हुनुहुन्छ । उहाँ मानिसहरू माझ सत्य र यथार्थ रूपमा उज्ज्वल सूर्य र प्रज्ज्वलित ज्वालाजस्तै शक्ति र र अधिकारले पूर्ण भएर बास गर्नुहुन्छ । मेरा वचनहरूद्वारा न्याय नगरिने कुनै पनि व्यक्ति वा चिज छैन र प्रज्ज्वलित आगोद्वारा शुद्ध नपारिने कुनै पनि व्यक्ति वा चिज छैन । अन्तमा, मेरा वचनहरूले गर्दा सबै जातिहरूलाई आशिष्‌ दिइनेछ र मेरो वचनहरूको कारण चुरचुर पारिन्छ । यसरी, अन्तको दिनहरूमा सबै मानिसहरूले म फर्केर आएको मुक्तिदाता हुँ र म सारा मानवजातिमाथि विजय हासिल गर्ने सर्वशक्तिमान परमेश्‍वर हुँ भनी देख्ने छन् । म कुनै समयमा मानिसको निम्ति पाप बलि थिएँ, तर म अन्तको दिनमा सबै थोकलाई भस्म गर्ने सूर्यको ज्वाला साथै सबै थोकलाई उदाङ्गो पार्ने धार्मिकताको सूर्य पनि भएको छु भनी सबैले देख्नेछन् । अन्तका दिनहरूका मेरो काम यही हो । मैले यो नाउँ धारण गरेँ र यो स्वभाव हासिल गरेँ ताकि म धर्मी हुँ भन्ने सबै मानिसहरूले देखून्, ताकि म साँचो परमेश्‍वरको आराधना गरून्, ताकि तिनीहरूले मेरो साँचो रूप देख्न सकून्: म इस्राएलीहरूको मात्र परमेश्‍वर होइन, म उद्धारकर्ता मात्र होइन; म सारा स्वर्ग, पृथ्वी र समुद्रभरिका प्राणीहरूका परमेश्‍वर हुँ । 

यदि अन्तको दिनहरूमा मुक्तिदाता आए भने र अझै येशू नै भनियो भने र फेरि एक पटक यहुदियामा नै जन्मिए र उनको त्यहाँ नै गरे भने त, मैले इस्राएललाई मात्र सृष्टि गरेँ र इस्राएलको मानिसहरूलाई मात्र उद्धार गर्छु र गैरयहूदीहरूसँग मेरो कुनै सरोकार छैन भन्ने कुरा यसले साबित गर्छ । के यो “म स्वर्ग, पृथ्वी र सबै थोकहरू सृष्टि गर्ने परमेश्‍वर हुँ” भन्ने मेरा वचनहरूसँग विरोधाभासपुर्ण हुँदैन? मैले यहुदियालाई छोडेँ र गैरयहूदीहरू माझ काम गर्छु, किनभने म इस्राएलका मानिसहरूको मात्र परमेश्‍वर होइन, तर सारा प्राणीहरूको परमेश्‍वर हुँ । म अन्तको दिनहरूमा गैरयहूदीहरू माझ देखा पर्छु किनभने म इस्राएलका मानिसहरूको परमे, यहोवे मात्र होइन, तर यसको अतिरिक्त, म गैरयहूदीहरू माझका मेरा चुनिएकाहरू सबैका सृष्टिकर्ता हुँ । मैले इस्राएल, मिश्र र लेबनान मात्र सृष्टि गरेको होइन, तर इस्राएलभन्दा बाहिरका सबै गैरयहूदी जातिहरूलाई पनि सृष्टि गरेँ । यसैले म सबै प्राणीहरूको परमप्रभु हुँ । मैले इस्राएललाफ मेरो काम प्रारम्भ गर्नको निम्ति प्रारम्भिक बिन्दुको रूपमा प्रयोग गरेँ र यहुदिया र गालीललाई उद्धारको कामको किल्लाको रूपमा चलाएको मात्र हुँ, अहिले मैले गैरयहूदी जातिहरूलाई समग्र युगको अन्त ल्याउने आधारको रूपमा प्रयोग गर्छु । मैले इस्राएलमा कामका दुई चरणहरू गरेँ (यी दुई चरणहरू व्यवस्थाको युग र अनुग्रहको युग हुन्) र मैले इस्राएल बाहिरका मुलुकहरूभरि कामका अरू दुई चरणहरू (अनुग्रहको युग र राज्यको युग) कार्यन्वायन गर्दैआइरहेको छु । गैरयहूदी जातिहरू माझ, मैले विजयको काम गर्नेछु, त्यसरी नै युग समाप्‍त गर्नेछु । यदि मानिसहरूले मलाई सदैव येशू ख्रीष्ट भन्छन्, तर अन्तका दिनहरूमा मैले नयाँ युग सुरु गरेको छु र नयाँ काम सुरु गरेको छु भन्ने जान्दैनन् भनेर यदि मानिसहरूले मुक्तिदाता येशूको आगमनलाई नै उन्मत्त रूपमा प्रतीक्षा गरिरहन्छन् भने त, मैले यस्ता मानिसहरूलाई त ममा विश्‍वास नगर्ने मानिसहरू भन्नेछु; तिनीहरू मलाई नचिन्ने मानिसहरू हुन्, र मप्रतिको तिनीहरूको विश्‍वास झुटो हो । के यस्ता मानिसहरूले स्वर्गबाट आउनुभएको मुक्तिदाता येशूको आगमन देख्न सक्थे? तिनीहरू प्रतीक्षा गरेको कुरा मेरो आगन होइन, तर यहूदीहरूका राजाको आगमन हो । यो अशुद्ध परानो संसारलाई मैले सर्वनाश गरेको तिनीहरू चाह गर्दैनन्‌, बरु येशूको दोस्रो आगमनको उत्कट इच्छा गर्छन् जसमा तिनीहरूको उद्धार गरियोस् । अझै एक पटक यो अशुद्ध र अधर्मी मुलुकबाट सारा मानवजातिलाई उद्धार गरेको तिनीहरूले येशूसँग अपेक्षा गर्छन् । यस्ता मानिसहरूले अन्तका दिनहरूमा मेरो कामलाई कसरी पूरा गर्न सक्छन्? मानिसको इच्छाहरू मेरा इच्छाहरू पूरा गर्न वा मेरो काम सम्पन्न गर्न असक्षम छन्, किनभने मानिसले मैले पहिले गरेका कामको मात्र सरहाना गर्छन् वा मन पराउँछन् र म सदैव नयाँ हुने र कहिल्यै पुरानो नहुने परमेश्‍वर हुँ भन्ने त तिनीहरूलाई थाहा नै छैन । मानिसले म यहोवे र येशू हुँ भन्ने मात्र जान्दछ र मानवजातिलाई समाप्‍त पार्ने अन्तिम पात्र पनि म नै हुँ भन्ने कुराको कुनै आभास नै छैन । मानिसले चाहेको र जानेका सबै कुराहरू तिनीहरूको आफ्नै धारणहरूबाट नै आउँछन् र यो तिनीहरूको आफ्नै आँखाले देख्न सक्ने कुराहरू मात्र हुन्‌ । यो मैले गर्ने कामसँग मिल्दैन, तर असंगत छ । यदि मेरो काम मानिसका विचारहरूबमोजिम सञ्चालि थिए भने, यो कहिले अन्त हुन्थ्यो? मानवजाति विश्राममा कहिले प्रवेश गर्थ्यो? अनि म सातौँ दिन अर्थात् शबाथमा प्रवेश गर्न सक्षम कहिले हुन्थेँ? मैले मेरो योजना र मेरो उद्देश्यमुताबिक काम गर्छु—मानिसको अभिप्रायअनुसार होइन । 

अघिल्लो: विश्‍वासबारे तपाईंलाई के थाहा छ?

अर्को: सुसमाचार प्रचार प्रसार गर्ने काम पनि मानिस बचाउने काम नै हो

सम्बन्धित विषयवस्तु

परमेश्‍वरलाई चिन्‍नु भनेको परमेश्‍वरको भय मान्‍नु र दुष्‍टलाई घृणा गर्नु हो

तपाईंले आफ्नो जीवनभरि परमेश्‍वरलाई कसरी विश्‍वास गर्नुभएको छ भनी हरेकले नयाँ गरी जाँच गर्नुपर्छ, ताकि परमेश्‍वरलाई पछ्‍याउने प्रक्रियामा...

तपाईंले ख्रीष्‍टसँगको अनुकूलताको मार्ग खोजी गर्नुपर्छ

मैले मानिसको बीचमा धेरै काम गरेको छु, जुन अवधिमा मैले धेरै वचनहरू पनि व्यक्त गरेको छु। यी सबै वचनहरू मानिसको मुक्तिको खातिर हुन् र मानिस...

के तिमीलाई थाहा थियो? परमेश्वरले मानिसहरू माझ महान् कुरा गर्नुभएको छ

पुरानो युग बितेको छ, र नयाँ युग आएको छ। एक वर्षपछि अर्को वर्ष र एक दिन पछि अर्को दिन, परमेश्वरले धेरै काम गर्नुभएको छ। उहाँ यस संसारमा...

सात मेघगर्जनको आवाज—राज्यको सुसमाचार सारा बह्माण्डभरि फैलिनेछ भनी अगमवाणी गर्दै

मैले मेरो काम गैरयहूदी जातिहरू माझ फैलाउँदैछु। मेरो महिमा सारा ब्रह्माण्डभरि चम्किनेछ; मेरो इच्छा साना-ठूला सबै मानिसहरूमा साकार हुनेछ, सबै...

सेटिङ्ग

  • टेक्स्ट
  • थिमहरू

पृष्ठभूमिको रङ्ग

थिमहरू

फन्टहरू

फन्टको आकार

लाइन स्पेसिङ्ग

लाइन स्पेसिङ्ग

पृष्ठको चौडाइ

विषयवस्तु

खोजी

  • यो शब्दको खोजी गर्नुहोस्
  • यो पुस्तकमा खोजी गनुृहोस्