परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू | “दुई देहधारणहरूले देहधारणको महत्त्व पूरा गर्छ” | अंश १६

परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू | “दुई देहधारणहरूले देहधारणको महत्त्व पूरा गर्छ” | अंश १६

106 |20 मार्च 2021

अब विपत्तिहरू भइरहेका छन्। हामी कसरी विपत्तिहरुको बीचमा प्रभुलाई स्वागत गर्ने मौका पाउन सक्छौं? उत्तर प्राप्त गर्न हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।

Leave a Reply

सेयर गर्नुहोस्

रद्द गर्नुहोस्