Christian Movie | मेरो प्रभु को हुनुहुन्छ  | बाट लिइएको विशेष दृश्य 3: “बाइबल परमेश्‍वरको प्रेरणाद्वारा लेखिएको हो कि होइन” सोसम्‍बन्धी बहस”

Christian Movie | मेरो प्रभु को हुनुहुन्छ | बाट लिइएको विशेष दृश्य 3: “बाइबल परमेश्‍वरको प्रेरणाद्वारा लेखिएको हो कि होइन” सोसम्‍बन्धी बहस”

0 |17 अप्रील 2021

दुई हजार वर्षसम्‍म, धार्मिक संसारले बाइबल परमेश्‍वरको प्रेरणाद्वारा लेखिएको हो भन्‍ने बारेमा पावलले जे लेखे त्यसैमा भरोसा गरेको छ र सधैँ “बाइबल परमेश्‍वरको वचन हो,” र “बाइबलले प्रभुलाई प्रतिनिधित्व गर्छ” भन्‍ने विश्‍वास गरेको छ। के यी विचारहरू सही छन्? तपाईंको लागि उत्तरहरू यो भिडियोले प्रकट गर्नेछ।

थप हेर्नुहोस्

अब विपत्तिहरू भइरहेका छन्। हामी कसरी विपत्तिहरुको बीचमा प्रभुलाई स्वागत गर्ने मौका पाउन सक्छौं? उत्तर प्राप्त गर्न हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।

Leave a Reply

सेयर गर्नुहोस्

रद्द गर्नुहोस्