इसाई गीत | परमेश्‍वरका पाइलाहरूको कसरी खोजी गर्ने

इसाई गीत | परमेश्‍वरका पाइलाहरूको कसरी खोजी गर्ने

9 |16 सेप्टेम्बर 2020

आजभोली, भयानक प्रकोपहरू नियमित रूपमा घट्ने गर्छन्, अनि प्रभुको आगमन सम्‍बन्धी अगमवाणीहरू आधारभूतरूपमा पूरा भइसकेका छन्। हामीले प्रभुलाई कसरी स्वागत गर्न सक्छौं? मार्ग पत्ता लगाउन हामी एकसाथ अन्वेषण गरौं।

तिमीहरूले “परमेश्‍वर बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ” भन्ने “वचनहरू” लाई बेवास्ता गरेका छौ।

अनि त्यसकारण, धेरै मानिसहरूले सत्य ग्रहण गर्दा पनि,

तिनीहरूले परमेश्‍वरको पाइलाहरू भेट्टाइएका छन् भनी विश्वास गर्दैनन्,

र अझै तिनीहरूले परमेश्‍वर देखा पर्नुलाई स्वीकार गर्छन् भन्ने कुरा त परै जाओस्।

कस्तो गम्भीर भुल!

परमेश्‍वर देखा पर्नु मानिसको धारणाहरूसँग मिलाप हुन सक्दैन,

अझै परमेश्‍वर मानिसको आग्रहमा देखा पर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त परै जाओस्।

जब उहाँ आफ्‍नो काम गर्नुहुन्छ परमेश्‍वरले उहाँको आफ्नै छनोटहरू र उहाँको आफ्नै योजनाहरू बनाउनुहुन्छ;

यसबाहेक, उहाँसँग उहाँका आफ्नै उद्देश्यहरू र उहाँको आफ्नै विधिहरू छन्।

किनकि हामीहरू परमेश्‍वरको पाइलाहरूलाई खोजिरहेका छौं,

यसले हामीलाई परमेश्‍वरको इच्छा, परमेश्‍वरको वचन,

किनकि जहाँ परमेश्‍वरद्वारा बोलिएको नयाँ वचन हुन्छ, परमेश्‍वरको आवाज त्यहाँ हुन्छ,

र जहाँ परमेश्‍वरको पाइलाहरू हुन्छ, त्यहाँ परमेश्‍वरका कामहरू हुन्छन्।

जहाँ-जहाँ परमेश्‍वरको अभिव्यक्ति हुन्छ, त्यहाँ परमेश्‍वर देखा पर्नुहुन्छ,

र परमेश्‍वर जहाँ देखा पर्नुहुन्छ, त्यहाँ बाटो, सत्य र जीवन अस्तित्वमा हुन्छ।

उहाँ जुनसुकै काम गर्नुहुन्छ,

उहाँले यसको बारेमा कुनै मानिससँग छलफल गर्नु वा उसको सल्लाह खोज्नु आवश्यक छैन,

अझ प्रत्येक र हरेक व्यक्तिलाई उहाँको काम सूचित गर्ने कुरा त परै जाओस्।

यो परमेश्‍वरको स्वभाव हो, जसलाई अझै-बढी सबैद्वारा चिनिनुपर्छ।

यदि तिमीहरू परमेश्‍वर देखा पर्नुलाई देख्‍न, परमेश्‍वरका पाइलाहरूलाई पछ्याउन चाहन्छौ भने,

सर्वप्रथम तिमीहरू आफ्नो धारणाहरूबाट टाढा जानुपर्छ।

तिमीहरूले परमेश्‍वरलाई यो वा त्यो गर्नु भनी माग गर्नुहुँदैन,

अझ उहाँलाई तिमीहरूले आफ्नै सीमित स्थानमा राख्‍ने

त्यसको सट्टा, तिमीहरूले परमेश्‍वरका पाइलाहरूलाई कसरी खोज्नुपर्छ भनी तिमीहरूले सोध्नुपर्छ,

कसरी तिमीहरूले परमेश्‍वर देखा पर्नुलाई स्विकार्नुपर्छ,

र कसरी तिमीहरूले परमेश्‍वरको नयाँ काममा समर्पण गर्नु पर्छ;

किनकि मानिस सत्य होइन, र सत्यताको मालिक पनि होइन,

त्यसैले उसले खोज्नु, स्विकार्नु, र आज्ञा पालन गर्नुपर्छ।

किनकि हामीहरू परमेश्‍वरको पाइलाहरूलाई खोजिरहेका छौं,

यसले हामीलाई परमेश्‍वरको इच्छा, परमेश्‍वरको वचन,

किनकि जहाँ परमेश्‍वरद्वारा बोलिएको नयाँ वचन हुन्छ, परमेश्‍वरको आवाज त्यहाँ हुन्छ,

र जहाँ परमेश्‍वरको पाइलाहरू हुन्छ, त्यहाँ परमेश्‍वरका कामहरू हुन्छन्।

जहाँ-जहाँ परमेश्‍वरको अभिव्यक्ति हुन्छ, त्यहाँ परमेश्‍वर देखा पर्नुहुन्छ,

र परमेश्‍वर जहाँ देखा पर्नुहुन्छ, त्यहाँ बाटो, सत्य र जीवन अस्तित्वमा हुन्छ।

— “थुमालाई पछ्याउनुहोस् र नयाँ गीतहरू गाउनुहोस्” बाट

सुसमाचार हटलाइन : 1+917-291-0746

थप देखाउनुहोस्

Leave a Reply

सेयर गर्नुहोस्

रद्द गर्नुहोस्