परमेश्‍वरको वचन | “ख्रीष्टले सत्यताद्वारा न्यायको काम गर्नुहुन्छ”

परमेश्‍वरको वचन | “ख्रीष्टले सत्यताद्वारा न्यायको काम गर्नुहुन्छ”

10 |13 अप्रील 2021

अब विपत्तिहरू भइरहेका छन्। हामी कसरी विपत्तिहरुको बीचमा प्रभुलाई स्वागत गर्ने मौका पाउन सक्छौं? उत्तर प्राप्त गर्न हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।

Leave a Reply

सेयर गर्नुहोस्

रद्द गर्नुहोस्