witness-God

परमेश्‍वरको साक्षी बन्‍ने

परमेश्‍वरका वचनहरूका भजनहरू
198 भजनहरू 104 भिडियोहरू
सबै प्ले गर्नुहोस्

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्