परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू | “परमेश्‍वरको कार्य र मानिसको अभ्यास” | अंश २९०

परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू | “परमेश्‍वरको कार्य र मानिसको अभ्यास” | अंश २९०

3 |21 नोभेम्बर 2020

Leave a Reply

सेयर गर्नुहोस्

रद्द गर्नुहोस्